نشریه الکترونیکی مشعل - شنبه 6 شهریورماه1400    

روابط عمومی اداره کل وزارت نفت

شماره جدید نشریه الکترونیکی مشعل (شنبه 6 شهریورماه1400) منتشر شد.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی اینجا کلیک نمایید.