پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
541/793/47خدمات تامین خودرو استیجاری با راننده منطقه عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1400/02/061400/03/201400/02/121400/02/27مشاهده اطلاعات کامل
02-99آگهي تجدید مزایده عمومی فروش 13 دستگاه ماشین آلات ساختمانی اسقاطی – فاقد پلاک انتظامی موجود درمنطقه ده عملیات انتقال گاز وفق فهرست پیوست اسناد مزایده مزايده 1399/12/191400/12/291399/12/271400/01/24مشاهده اطلاعات کامل
40/750/075 تامین خدمات پشتیبانی، تاسیسات، خدمات دفتری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه ده عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1399/12/061400/02/011399/12/111399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0