پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان نظرسنجی: پرسشنامه میزان رضایتمندی ارباب رجوع
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

سوالات نظرسنجی
کیفیت پاسخگویی و راهنمایی کارکنان به شما چگونه بوده است؟

برخورد کارشناس مربوطه تا چه مقدار مورد رضایت شما بوده است؟

سرعت ارائه خدمات توسط کارکنان درچه سطحی بوده است؟

میزان رضایت شما از راههای ارتباطی چیست؟

نظرات
توضيحات
ارسال


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0