پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

باعنایت به نظر مساعد مدیرمحترم منطقه ، همکاران گرامی می توانند به طورمستقیم، با استفاده از روش های ذیل با ایشان ارتباط برقرار نمایند.
1- ادرس الکترونیک   pr@nigc-dist10.ir
2- ملاقات حضوری با هماهنگی دفتر و از طریق شماره تماس های 077-33333456-   07731665060 -   

3-  هماهنگی با واحد روابط عمومی  07733334571 -07731665152-07731665136


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0