پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گفتگو با یکی دیگر از همکاران پرتلاش و ورزشکار ؛

ورزش و طبیعت حال مان را بهتر می کند

1401/03/16

گفتگو با کارمند نمونه منطقه ده عملیات انتقال گاز؛

محسن احیایی، کارمند نمونه شرکت ملی گاز ایران شد

1401/02/12

گفت گو با یک همکار قدیمی؛

از مسیر خطوط لوله انتقال گاز تا رسیدن به شغل معلمی

1401/02/12

گفت و گو با آقای عادل غلامی نژاد

سختی ها و دشواری های کار را با جان دل پذیرا هستم

1401/01/23

گفت و گو با آقای علی روشن؛

شکوه بهار به انسان ها درس مهرورزی می دهد

1401/01/23

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0